Reklamní fasádové plochy


Reklamní fasádové plochy se nacházejí v centrech měst a na příjezdových komunikacích k nim.

Plochy jsou vhodné pro všechny druhy kampaní – krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé kampaně.

Formáty ploch jsou od 40 do 400 m2 a více, vždy v místech s velkou frekvencí automobilů, pěších, MHD nebo v místech, kde dochází ke kumulaci potencionálních klientů prezentovaného produktu nebo služby.

Díky atypickým, neobvyklým formátům v přirozené zástavbě, je tento typ reklamního média velmi účinný.

Většina ploch je nasvětlena.