Produkce


BULLDOG outdoor zajišťuje kompletní produkci vizuálu pro megaboardy a reklamní fasádové plochy.

Vlastní produkci předchází grafické zpracování, které zohledňuje lokalitu, v níž je megaboard nebo fasádová plocha umístěna.

U fasádových ploch je nezbytné přesné geometrické zaměření plochy.

Materiálem pro vizuál megaboardu je obvykle vinylová plachta - banner, síťovina, PE fólie a s možností úpravy laminací, plotrovací samolepící fólie, výjimečně papír.

Pro reklamní sdělení na fasádě domu lze také navíc využít malbu a jiné speciální malířské techniky, např. air brush.

Je žádoucí, aby každý materiál byl ve vysoké kvalitě a odborně finálně zpracován, jen tak bude zaručena odolnost proti povětrnostním a jiným vlivům.